Vytvoriť faktúru

LM properties - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LM properties
IČO 35732822
Dátum vzniku 20 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LM properties
Klincová 35
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 844 €
Zisk -794 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911419937
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,535
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,376
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,376
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,376
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,298
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,298
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 861
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 861
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,535
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,831
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,676
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,676
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -794
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,366
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 468
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 468
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,347
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,371
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 180
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,843
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,844
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,843
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,396
D. Služby (účtová skupina 51) 3,776
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,230
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,230
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 248
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,671
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 166
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -794
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016