Vytvoriť faktúru

NET. SECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NET. SECURITY
IČO 35732857
DIČ 2021350738
IČ DPH SK2021350738
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NET. SECURITY
Teslova 43
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 447 €
Zisk -4 456 €
Aktíva 60 616 €
Vlastný kapitál 21 020 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233004205
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,499
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,499
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,499
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,786
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,528
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,261
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 66,285
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,839
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,991
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,456
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,446
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 132
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,403
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,989
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,701
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 196
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,517
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 911
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60,447
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 60,047
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 400
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,659
C. Služby (účtová skupina 51) 9,430
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,734
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,812
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,369
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,958
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,127
M. Nákladové úroky (562) 1,021
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,106
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,127
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,496
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,456
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016