Vytvoriť faktúru

ORMI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORMI
IČO 35732946
DIČ 2020203746
IČ DPH SK2020203746
Dátum vzniku 21 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORMI
Družstevná 748/16
90033
Marianka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 163 741 €
Zisk 5 366 €
Aktíva 189 295 €
Vlastný kapitál 20 154 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903673029
Mobile phone(s) +421903673029, 0903673029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 136,140
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,424
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,424
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,400
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 77,371
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,849
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,107
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,415
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,676
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,353
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 316
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 136,140
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,520
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,795
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -945
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,366
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,620
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 434
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 167
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 267
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,536
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,302
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,302
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,746
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 499
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,714
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 387
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,154,978
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,163,741
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,154,978
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,613
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,147,686
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 962,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,685
D. Služby (účtová skupina 51) 137,005
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,600
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,221
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,245
4. Sociálne náklady (527, 528) 134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,943
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,943
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,067
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,315
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,809
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,653
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,653
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,809
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,246
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732946 DIČ: 2020203746 IČ DPH: SK2020203746
 • Sídlo: ORMI, Družstevná 748/16, 90033, Marianka
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 21.12.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Daňo 6 640 € (100%) Družstevná 748/16 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2012Nové sidlo:
   Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   19.03.2012Zrušené sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 21.12.2005
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   15.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   09.06.2009Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   11.08.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   14.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečného odpadu )
   17.03.2004Nové sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   16.03.2004Zrušené sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   18.08.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúci živnostenské oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ORMI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok