Vytvoriť faktúru

VTC Tenisové centrum Pezinok - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VTC Tenisové centrum Pezinok
IČO 35732962
DIČ 2021356535
IČ DPH SK2021356535
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VTC Tenisové centrum Pezinok
Komenského 30
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 081 €
Zisk -4 112 €
Aktíva 6 629 €
Vlastný kapitál 6 629 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,821
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,821
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,821
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,121
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 15,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 15,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,121
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,053
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,527
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,112
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,570
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,334
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 303
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,845
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,081
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,081
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,081
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,291
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,954
D. Služby (účtová skupina 51) 2,472
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,941
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 423
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 142
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 142
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 276
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -422
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,632
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732962 DIČ: 2021356535 IČ DPH: SK2021356535
 • Sídlo: VTC Tenisové centrum Pezinok, Komenského 30, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Grič Krížna cesta 1 Pezinok 902 01 24.10.2008
  Silvia Filípková Za hradbami 29 Pezinok 902 01 17.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Grič 5 000 € (50%) Krížna cesta 1 Pezinok 902 01
  Silvia Filípková 3 000 € (30%) Za hradbami 29 Pezinok 902 01
  Volejbal Tenis Club 2 000 € (20%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2015Noví spoločníci:
   Silvia Filípková Za hradbami 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Filípková Za hradbami 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.12.2014
   30.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Filípek Za hradbami 29 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Filípek Za hradbami 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   17.07.2014Nové obchodné meno:
   VTC Tenisové centrum Pezinok s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   servis športového náradia
   požičiavanie športových potrieb
   Noví spoločníci:
   Peter Grič Krížna cesta 1 Pezinok 902 01
   Vladimír Filípek Za hradbami 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Filípek Za hradbami 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   16.07.2014Zrušené obchodné meno:
   VTC Pezinok s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Maxianová-Tobiášová Myslenická 269 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.10.2008
   15.01.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Grič Krížna cesta 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.10.2008
   Mgr. Zuzana Maxianová-Tobiášová Myslenická 269 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.10.2008
   14.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Popluhár Novomeského 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.12.2004
   Ľubomír Stražay 1. mája 45 Pezinok 902 01
   31.12.2004Nové sidlo:
   Komenského 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Popluhár Novomeského 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.12.2004
   30.12.2004Zrušené sidlo:
   1. mája 45 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Stražay 1. mája 45 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Stach Komenského 16 Pezinok
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   VTC Pezinok s.r.o.
   Nové sidlo:
   1. mája 45 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Volejbal Tenis Club IČO: 31 823 491 Komenského 30 Pezinok 902 01
   Ľubomír Stražay 1. mája 45 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Stach Komenského 16 Pezinok
   Ľubomír Stražay 1. mája 45 Pezinok 902 01