Vytvoriť faktúru

VELOXSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELOXSTAV
Stav V likvidácii
IČO 35733071
DIČ 2021355545
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VELOXSTAV
Panenská 18
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 549 €
Aktíva 232 235 €
Vlastný kapitál 198 729 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 226,239
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 195,760
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,984
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 132,776
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 132,776
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,479
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,479
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,848
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,631
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,239
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,455
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 190,233
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,742
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,549
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,784
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 398
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 32,906
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,938
D. Služby (účtová skupina 51) 1,938
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,938
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,069
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,549
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Files
4262224.tif
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016