Vytvoriť faktúru

PRO C servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO C servis
IČO 35733098
DIČ 2020210698
IČ DPH SK2020210698
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO C servis
Bojnická 18
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 726 €
Zisk 21 581 €
Aktíva 365 €
Vlastný kapitál -84 595 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,141
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,893
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 322
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,141
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,015
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,298
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,298
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -92,979
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,581
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,156
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 94,156
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,316
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,876
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 45,726
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 44,470
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,917
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30
C. Služby (účtová skupina 51) 22,774
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,809
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,666
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 268
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 268
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -268
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,541
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015