Vytvoriť faktúru

IMN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMN
IČO 35733110
DIČ 2021390569
IČ DPH SK2021390569
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMN
Mickiewiczova 14
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 070 €
Zisk -104 167 €
Aktíva 547 988 €
Vlastný kapitál 57 745 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252631838
Mobile phone(s) +421907756762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 331,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 331,186
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 67,640
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 447
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 450,050
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -46,422
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 82,985
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 82,985
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,298
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -33,538
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,167
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 496,472
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 33,360
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 461,896
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,871
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,152
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 418,873
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,070
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,022
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,059
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 169,474
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 33,655
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,637
C. Služby (účtová skupina 51) 51,086
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,039
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 60,216
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 841
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -86,404
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -23,297
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 16,804
M. Nákladové úroky (562) 9,808
N. Kurzové straty (563) 279
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,717
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16,803
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,207
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35733110 DIČ: 2021390569 IČ DPH: SK2021390569
 • Sídlo: IMN, Mickiewiczova 14, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07 18.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Mendrej 81 989 € (98.8%) Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
  VISION entertainment production s. r. o. 996 € (1.2%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2010Noví spoločníci:
   VISION entertainment production s. r. o. Mickiewiczova 12 Bratislava 811 07
   Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.05.2004
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   BAU-Invest, s.r.o. Dunajská 3 Bratislava 811 08
   RELAXIS, s.r.o. Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Mendrej Eisnerova 44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2004
   07.10.2005Nové sidlo:
   Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
   06.10.2005Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   02.06.2004Noví spoločníci:
   BAU-Invest, s.r.o. Dunajská 3 Bratislava 811 08
   RELAXIS, s.r.o. Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Mendrej Eisnerova 44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2004
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   26.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   25.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   23.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   22.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kapitán Magurská 1A Bratislava
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Vladimír Kapitán Magurská 1A Bratislava
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   22.03.2000Nové sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Porubského 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   IMN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Porubského 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie administratívnych prác
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01