Vytvoriť faktúru

NORD-Pohony - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NORD-Pohony
IČO 35733128
DIČ 2020268943
IČ DPH SK2020268943
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORD-Pohony
Vajnorská 98/D
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 312 568 €
Zisk 25 352 €
Aktíva 843 910 €
Vlastný kapitál 611 747 €
Kontaktné informácie
Email info@nord-sk.com
Webová stránka http://www.nord.com
Phone(s) +421254654032, +421254791402, +421254791317, +421254654033, +421254772358
Mobile phone(s) +421905650296
Fax(es) 0254791402
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 943,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,817
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,817
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,817
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 916,609
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,834
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,834
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 631
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 631
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 631
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 769,123
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 769,007
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,007
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 116
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 116,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 113,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 943,647
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 661,491
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,754
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,754
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 622,746
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 622,746
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,352
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,156
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,016
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,254
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,762
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 11,785
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 11,785
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 108,245
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,245
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,402
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,819
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,762
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,638
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,489
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,311,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,312,568
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,293,542
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,769
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,263,716
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,682,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,012
D. Služby (účtová skupina 51) 148,592
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 374,480
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 275,575
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,731
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 688
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,323
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,323
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -810
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,887
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,852
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 449,163
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 857
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 856
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -830
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,022
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,670
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,893
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,777
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,352
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
 • IČO:35733128 DIČ: 2020268943 IČ DPH: SK2020268943
 • Sídlo: NORD-Pohony, Vajnorská 98/D, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 05.12.2008
  Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika 17.07.2013
  Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika 17.07.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Getriebebau NORD, GmbH 6 639 € (100%) Linz A-4030 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 98/D Bratislava 831 04
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   29.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2008
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Getriebebau NORD, GmbH Deggendorfstrasse 8 Linz A-4030 Rakúsko
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   NORD-Pohony, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ