Vytvoriť faktúru

BREFIT-e - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BREFIT-e
IČO 35733161
DIČ 2020229024
IČ DPH SK2020229024
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BREFIT-e
Uhrova 24
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 312 €
Zisk -1 760 €
Aktíva 187 489 €
Vlastný kapitál 139 175 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263815163
Fax(es) 0263815163
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 203,080
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 152,492
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 152,492
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,495
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,268
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,612
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,448
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,448
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 886
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,131
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 216
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,976
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,080
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,415
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,294
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,294
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,007
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 123,122
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 123,122
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,912
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,760
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,748
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,658
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,548
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,515
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,012
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,327
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,090
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 917
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 917
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,117
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 69,312
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,723
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,931
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,463
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,195
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,508
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,895
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,018
D. Služby (účtová skupina 51) 25,176
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,962
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,805
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,157
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,737
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,720
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,972
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 566
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 449
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,760
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016