Vytvoriť faktúru

KATO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KATO
IČO 35733179
DIČ 2021410589
IČ DPH SK2021410589
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATO
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 350 €
Zisk 3 405 €
Aktíva 24 157 €
Vlastný kapitál 7 700 €
Kontaktné informácie
Email strhan@goblet.sk
Phone(s) 0250201310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,419
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,419
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,486
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,476
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,476
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -9,990
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,933
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,985
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -6,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,419
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,105
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
2. Zmena základného imania +/- 419 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,405
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,314
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 7,634
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -322
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -322
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 94,350
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,790
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,560
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,118
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,358
D. Služby (účtová skupina 51) 14,304
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,596
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,232
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,268
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,867
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,235
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,235
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 632
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,867
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,365
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35733179 DIČ: 2021410589 IČ DPH: SK2021410589
 • Sídlo: KATO, Trenčianska 17, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Daniel Strhan V záhradách 19 Bratislava 811 03 24.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Daniel Strhan 5 950 € (85%) V záhradách 19 Bratislava 811 03
  BEA INVEST GROUP, s.r.o. 1 050 € (15%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2011Nové sidlo:
   Trenčianska 17 Bratislava 821 09
   12.12.2011Zrušené sidlo:
   Dulovo nám. 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Katarína Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Beáta Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Iveta Šimeková Rázusova 5 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   23.06.2005Noví spoločníci:
   Dr. Daniel Strhan V záhradách 19 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Daniel Strhan V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.11.1997
   Michaela Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Katarína Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Beáta Strhanová V záhradách 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Iveta Šimeková Rázusova 5 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Dr. Daniel Strhan Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Daniel Strhan Šášovská 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 24.11.1997
   19.11.2002Noví spoločníci:
   BEA INVEST GROUP, s.r.o. IČO: 35 733 225 Dulovo nám. 8 Bratislava 821 09
   Dr. Daniel Strhan Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Daniel Strhan Šášovská 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 24.11.1997
   18.11.2002Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava
   22.05.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   02.06.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava
   01.06.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   KATO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dulovo nám. 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v obchode v rozsahu voľnej živnosti
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom strojov a prístrojov
   krajčírska výroba - šitie odevov
   Noví spoločníci:
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Daniel Strhan Bzovícka 32 Bratislava