Vytvoriť faktúru

KATO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KATO
IČO 35733179
DIČ 2021410589
IČ DPH SK2021410589
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATO
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 139 941 €
Zisk 3 437 €
Aktíva 24 157 €
Vlastný kapitál 7 700 €
Kontaktné informácie
Email strhan@goblet.sk
Phone(s) 0250201310
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,240
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,476
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,476
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,476
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,764
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,091
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -7,327
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,240
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,542
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,405
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,405
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,437
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,698
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,961
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -249
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -249
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 986
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 139,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,731
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,210
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,695
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,852
D. Služby (účtová skupina 51) 115,647
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,839
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,422
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,422
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 417
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,407
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,437
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016