Vytvoriť faktúru

BEA INVEST GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEA INVEST GROUP
IČO 35733225
DIČ 2021404528
Dátum vzniku 25 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEA INVEST GROUP
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 127 €
Zisk 1 702 €
Aktíva 8 661 €
Vlastný kapitál 8 661 €
Kontaktné informácie
Email strhan@goblet.sk
Phone(s) 0250201310
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,848
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,024
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,024
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,824
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,613
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,613
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,613
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,211
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,848
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,142
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 740
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 740
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,706
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,011
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,011
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,695
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,300
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 915
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,127
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,571
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 39,829
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 535
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 535
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,556
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,291
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 185
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 189
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,182
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,702
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016