Vytvoriť faktúru

SLOVINVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVINVEST
IČO 35733241
DIČ 2021356106
Dátum vzniku 25 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVINVEST
Račianska 3
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -221 330 €
Aktíva 2 973 669 €
Vlastný kapitál 6 299 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,973,650
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,973,603
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,973,650
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -215,031
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 39,833
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -33,534
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -221,330
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,188,681
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,852,875
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 335,806
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264,149
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 71,177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 220,728
C. Služby (účtová skupina 51) 398
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 220,314
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -220,728
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -220,850
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -221,330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35733241 DIČ: 2021356106
 • Sídlo: SLOVINVEST, Račianska 3, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Valér Kokoš predseda Révova 44 Bratislava 811 02 25.11.1997
  Ing. Emil Števo člen Wolkrova 41 Bratislava 851 01 13.12.2004
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Ovečková , CSc. - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   30.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Števo - člen Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   Ing. Jana Ovečková , CSc. - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   29.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lidia Pokorná - člen predstavenstva Družicova 10 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 25.11.1997
   Ivan Schulz - člen predstavenstva Bilíkova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.1997
   18.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš - predseda predstavenstva Révova 44 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.11.1997
   Lidia Pokorná - člen predstavenstva Družicova 10 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 25.11.1997
   Ivan Schulz - člen predstavenstva Bilíkova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.1997
   17.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš - predseda predstavenstva Bílikova 10 Bratislava 841 01
   Lidia Pokorná - člen predstavenstva Družicova 10 Bratislava 821 02
   Ivan Schulcz - člen predstavenstva Hanácka 1 Bratislava 821 04
   25.11.1997Nové obchodné meno:
   SLOVINVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Valér Kokoš - predseda predstavenstva Bílikova 10 Bratislava 841 01
   Lidia Pokorná - člen predstavenstva Družicova 10 Bratislava 821 02
   Ivan Schulcz - člen predstavenstva Hanácka 1 Bratislava 821 04