Vytvoriť faktúru

TRIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIS
IČO 35733373
DIČ 2021353763
IČ DPH SK2021353763
Dátum vzniku 27 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIS
J.M. Hurbana 14
96901
Banská Štiavnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 275 015 €
Zisk 3 699 €
Aktíva 27 062 €
Vlastný kapitál 23 005 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424635599
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,477
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,343
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,592
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,369
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -11,623
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 134
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,477
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,099
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,097
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,097
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,371
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,626
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,626
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 675
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -202
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,138
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,138
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 7
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 275,015
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 275,015
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 263,368
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,647
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 233,594
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,903
D. Služby (účtová skupina 51) 5,788
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,306
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,084
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,619
4. Sociálne náklady (527, 528) 603
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 462
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,698
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,730
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,007
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 684
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 684
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,699
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016