Vytvoriť faktúru

mobilis manipulačná technika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno mobilis manipulačná technika
IČO 35733471
DIČ 2020206859
IČ DPH SK2020206859
Dátum vzniku 28 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo mobilis manipulačná technika
Družstevná 14
90033
Marianka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 341 952 €
Zisk 11 570 €
Aktíva 839 229 €
Vlastný kapitál 350 205 €
Kontaktné informácie
Email info@mobilis.sk
Webová stránka http://www.mobilis.sk
Mobile phone(s) +421903746789
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 654,060
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 115,473
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,473
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 115,473
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,089
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,096
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,096
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 131,774
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 131,467
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,467
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 373,219
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 373,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 498
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 498
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,060
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,324
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,324
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 335,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 335,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,570
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,035
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 264
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 264
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 58,686
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,966
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123,366
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,366
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,569
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,119
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 341,994
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 341,952
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 331,347
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,076
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 295,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 645
D. Služby (účtová skupina 51) 9,338
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 394
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,526
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,526
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,876
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,156
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,520
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,648
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,648
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,872
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,397
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,827
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,827
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,570
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016