Vytvoriť faktúru

P.H. Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.H. Bratislava
IČO 35733560
DIČ 2021369328
Dátum vzniku 21 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.H. Bratislava
Janotová 14
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 541 €
Zisk 1 958 €
Aktíva 26 961 €
Vlastný kapitál 18 654 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,455
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,809
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,809
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,646
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,421
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,421
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,421
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,225
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,212
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,455
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 289
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 289
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,725
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,725
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,958
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,573
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,576
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,745
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,745
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,279
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 552
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,949
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,949
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,271
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,541
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,541
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,541
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,921
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,418
D. Služby (účtová skupina 51) 4,574
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 371
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,468
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,468
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,620
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,549
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,510
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 552
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4414341.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35733560 DIČ: 2021369328
 • Sídlo: P.H. Bratislava, Janotová 14, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04 21.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Puha 6 639 € (100%) Zohorská 4 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.11.1997
   07.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   P.H. Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janotová 14 - 16 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby/
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontaktu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04