Vytvoriť faktúru

Donaldson Filtration Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Donaldson Filtration Slovensko
IČO 35733608
DIČ 2020203779
IČ DPH SK2020203779
Dátum vzniku 21 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Donaldson Filtration Slovensko
PointPark Bratislava, Hala DC4 1184
90055
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 338 599 €
Zisk 150 071 €
Aktíva 726 709 €
Vlastný kapitál 532 230 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,028,041
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 425,244
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 95,387
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 66,267
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 29,120
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 329,857
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 302,124
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 27,733
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,106
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,943
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,943
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 346,312
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 345,316
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345,316
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 996
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,851
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 701
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,150
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170,691
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,961
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 153,730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,041
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 682,301
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 430,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 514,179
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,191
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 150,071
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,740
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,134
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 567
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 567
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 276,297
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 181,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,699
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,162
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,932
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 68,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,052
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,257
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,338,599
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,338,599
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,162,519
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 176,080
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,143,343
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 484,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,416
D. Služby (účtová skupina 51) 410,930
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 181,590
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 137,793
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,786
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,011
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,971
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,971
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 195,256
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 219,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 205
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 191
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,291
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 67
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 67
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,221
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,086
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,170
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,099
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,099
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 150,071
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35733608 DIČ: 2020203779 IČ DPH: SK2020203779
 • Sídlo: Donaldson Filtration Slovensko, PointPark Bratislava, Hala DC4 1184, 90055, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra 21.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DONALDSON EUROPE 99 582 € (100%) Löwen 3001 Belgické kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2015Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   09.12.2014Nové sidlo:
   PointPark Bratislava, Hala DC4 1184 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2014Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Wim Julien Vermeersch Hogebeekstraat 2 Herent B - 3020 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 28.02.2012
   27.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   23.04.2010Noví spoločníci:
   Donaldson Luxembourg S.a.r.l. Rue Gillaume Kroll 5 Luxemburg L 1882 Luxembursko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   12.04.2007Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   11.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   26.12.2005Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   25.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   22.04.2005Nové obchodné meno:
   Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba tlakových zariadení bez zásahu do tlakového celku vyžadujúceho vŕtanie dier, zváranie, nitovanie, popr. výrobu nových častí
   21.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   07.11.2002Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra Vznik funkcie: 21.11.1997
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   06.11.2002Zrušeny spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra
   13.04.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.04.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   08.12.1998Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   poradenské služby v oblasti čistenia vzduchu, iných technických plynov a kondenzátu /vody/
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra