Vytvoriť faktúru

GIRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GIRI
Stav V likvidácii
IČO 35733616
DIČ 2021344457
Dátum vzniku 01 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GIRI
Bezručová 957/26
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 025 €
Zisk -2 787 €
Aktíva 333 €
Vlastný kapitál -10 434 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,186
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,186
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,764
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 381
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 381
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,997
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,413
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,410
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,787
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,950
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 375
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 375
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,575
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,405
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,025
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,025
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,025
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,726
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,525
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,276
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 201
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,025
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,787
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266523.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015