Vytvoriť faktúru

ENERGO Pezinok - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGO Pezinok
IČO 35733721
DIČ 2020203790
IČ DPH SK2020203790
Dátum vzniku 02 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGO Pezinok
Novomeského 40
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 787 €
Zisk -41 009 €
Aktíva 111 667 €
Vlastný kapitál 13 465 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 68,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,352
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,328
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,672
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,849
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,951
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,951
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,868
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 635
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,352
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,544
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 808
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,018
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,018
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,896
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 376
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 376
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,120
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,267
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,380
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 621
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 655
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,787
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,787
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -20,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,478
D. Služby (účtová skupina 51) 4,328
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,178
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,985
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25,019
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 401
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,009
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015