Vytvoriť faktúru

EMWAY TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMWAY TRADING
Stav Zrušená
IČO 35733799
DIČ 2020210764
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMWAY TRADING
Ivánska cesta 23
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 330 031 €
Zisk -52 058 €
Aktíva 465 745 €
Vlastný kapitál -27 295 €
Kontaktné informácie
Email info@emway.sk
Phone(s) 0337742664
Mobile phone(s) 0918452058
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 82,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,328
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,328
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 630
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 438
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 192
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,980
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,353
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,934
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,335
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,269
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,058
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,333
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 120,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 120,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,333
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,093
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 330,031
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,471
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,560
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 381,506
D. Služby (účtová skupina 51) 280
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 232
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 379,981
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,013
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,475
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -280
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,058
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
 • IČO:35733799 DIČ: 2020210764
 • Sídlo: EMWAY TRADING, Ivánska cesta 23, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   02.12.2005Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   08.04.2002Nové obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   24.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným