Vytvoriť faktúru

CMI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CMI
IČO 35733853
DIČ 2020269163
IČ DPH SK2020269163
Dátum vzniku 01 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CMI
Na Slavíne 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 920 578 €
Zisk -103 901 €
Aktíva 2 167 220 €
Vlastný kapitál 602 002 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252631441, 0252631442, 0252631443, 0252922881, 0905551778, 0905789857
Fax(es) 0252922882
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,324,558
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 127,098
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,098
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 106,508
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,590
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,193,320
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 822,983
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 822,983
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,322,609
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,312,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,312,100
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,395
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,114
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,728
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,086
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,642
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,140
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,140
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324,558
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,750
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,527
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,527
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 383,109
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 383,109
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,901
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,998,573
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52,700
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,080
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,418
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 42,202
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 22,865
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 22,865
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,903,678
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,609,692
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,609,692
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,545
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,178
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,612
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,446
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,205
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,330
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,907,260
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,920,578
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,803,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,824
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,877,993
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,018,186
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,517
D. Služby (účtová skupina 51) 289,110
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 433,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 316,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 111,985
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,712
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,799
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,725
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,725
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 547,447
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,684
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 13,682
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157,290
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,638
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,638
O. Kurzové straty (563) 141,824
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,828
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,606
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,021
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,901
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
 • IČO:35733853 DIČ: 2020269163 IČ DPH: SK2020269163
 • Sídlo: CMI, Na Slavíne 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06 01.12.1997
  Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava 01.12.1997
  Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 31.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Kriška 5 250 € (70%) Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
  Ing. Stanislav Winkler 750 € (10%) Bratislava
  Ing. Branislav Kriška 750 € (10%) Bratislava 831 03
  Ing. Zuzana Šuteková 750 € (10%) Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.02.2016Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šuteková Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.03.2015
   01.09.2013Nové sidlo:
   Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   29.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kriška Na pažiti 17 Bratislava 831 03
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava
   02.04.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   CMI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava