Vytvoriť faktúru

PROPORTIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROPORTIO
IČO 35733926
DIČ 2021410732
IČ DPH SK2021410732
Dátum vzniku 01 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROPORTIO
Drieňova 38
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 281 €
Zisk 24 807 €
Aktíva 140 290 €
Vlastný kapitál 29 758 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 137,555
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,359
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,359
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,056
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,303
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,953
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,673
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,673
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,673
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,280
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,869
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,411
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,243
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,555
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,603
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,132
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,937
2. Zmena základného imania +/- 419 1,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,807
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,952
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,441
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 94,441
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,511
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,213
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,213
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 986
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,281
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,281
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,932
D. Služby (účtová skupina 51) 30,472
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,041
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,138
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,063
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,877
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,289
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,139
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,803
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,996
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,996
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35733926 DIČ: 2021410732 IČ DPH: SK2021410732
 • Sídlo: PROPORTIO, Drieňova 38, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava 01.12.1997
  PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava 11.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Vlastimil Graus 3 539 € (43.5%) Muškátová 38 Bratislava
  PharmDr. Barbora Kováčová 1 986 € (24.4%) Bárdošova 12 Bratislava
  RNDr. Mária Jančušková 1 161 € (14.3%) Bárdošova 12 Bratislava
  MUDr. Jana Pikulová 1 446 € (17.8%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.02.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   29.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   20.03.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   31.03.2003Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   30.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   19.06.2001Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   PROPORTIO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   správa a prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb, výkon obstarávateľských služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava