Vytvoriť faktúru

PROMEDIA PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMEDIA PARTNER
IČO 35734035
DIČ 2020269581
IČ DPH SK2020269581
Dátum vzniku 19 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMEDIA PARTNER
Bencúrova 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 252 €
Zisk -26 820 €
Aktíva 216 511 €
Vlastný kapitál 55 751 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243429169
Mobile phone(s) +421903252694, +421911252694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,924
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,931
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,931
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,660
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 234,190
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50,460
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159,036
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 247,114
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,932
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,382
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,731
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,820
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 218,182
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 217,855
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,056
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,354
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,586
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 186,859
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 327
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,252
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,507
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,813
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,932
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 99,513
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,307
C. Služby (účtová skupina 51) 43,398
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,640
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 952
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 795
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 357
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,261
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,449
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,599
M. Nákladové úroky (562) -4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,603
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,599
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,860
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734035 DIČ: 2020269581 IČ DPH: SK2020269581
 • Sídlo: PROMEDIA PARTNER, Bencúrova 14, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniela Záhradníková Námestie sv. Františka 18 Bratislava 841 05 01.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 4 316 € (65%) Veternicova 12 Bratislava 841 05
  FinMedia, a.s. 2 324 € (35%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2014Noví spoločníci:
   FinMedia, a.s. Bencúrova 14 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Záhradníková Námestie sv. Františka 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2013
   13.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   11.03.2011Noví spoločníci:
   JUDr. PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   24.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava
   31.10.2000Noví spoločníci:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava
   30.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   22.10.1999Nové sidlo:
   Bencúrova 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   21.10.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   PROMEDIA PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31