Vytvoriť faktúru

Cassidian Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cassidian Slovakia
IČO 35734051
DIČ 2020269218
IČ DPH SK2020269218
Dátum vzniku 02 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cassidian Slovakia
Ventúrska 16
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 506 €
Zisk 1 689 €
Aktíva 358 489 €
Vlastný kapitál 343 058 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254642393, +421254642392
Fax(es) 0254642392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 360,832
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 848
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 848
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 848
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 356,324
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 52,404
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 52,404
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,646
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,014
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,014
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 274,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,597
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 272,677
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,660
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 360,832
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,747
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 813
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 813
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,191
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,191
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 334,415
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 334,415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,689
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,085
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,516
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,516
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,148
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 657
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 657
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,575
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,733
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,183
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,421
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,921
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,503
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 856
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,647
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,335
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 856
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,921
D. Služby (účtová skupina 51) 44,901
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,272
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,156
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,541
4. Sociálne náklady (527, 528) 575
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 221
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 221
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,825
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 261
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 233
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 778
O. Kurzové straty (563) 243
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 535
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,654
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 965
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 965
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734051 DIČ: 2020269218 IČ DPH: SK2020269218
 • Sídlo: Cassidian Slovakia, Ventúrska 16, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Školník Kpt. Jána Rašu 23 Bratislava 841 01 05.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Airbus DS SAS 6 639 € (100%) Elancourt 789 90 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2015Noví spoločníci:
   Airbus DS SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Cassidian SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.08.2012Noví spoločníci:
   Cassidian SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   27.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EADS SECURE NETWORKS zjednodušená akciová spoločnosť 1 Boulevard Jean Mouhn ZAC de la Clef Saint Pierre Elancourt 789 90 Francúzska republika
   19.01.2011Nové obchodné meno:
   Cassidian Slovakia s. r. o.
   18.01.2011Zrušené obchodné meno:
   EADS Secure Networks s.r.o.
   01.10.2009Nové sidlo:
   Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   30.09.2009Zrušené sidlo:
   Teslova 19 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Školník Kpt. Jána Rašu 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.01.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Pierre Quemard 32 rue de Pontoise Saint Germain en Laye 781 00 Francúzsko Vznik funkcie: 11.06.2008
   24.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Jean-Pierre Quemard 32 rue de Pontoise Saint Germain en Laye 781 00 Francúzsko Vznik funkcie: 11.06.2008
   23.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Alain Kepinski 210 AVENUE de VERSAILLES Paríž 750 16 Francúzsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 90 Bratislava
   23.06.2007Nové obchodné meno:
   EADS Secure Networks s.r.o.
   Noví spoločníci:
   EADS SECURE NETWORKS zjednodušená akciová spoločnosť 1 Boulevard Jean Mouhn ZAC de la Clef Saint Pierre Elancourt 789 90 Francúzska republika
   22.06.2007Zrušené obchodné meno:
   EADS Telecom Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EADS TELECOM akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud Montigny Le Bretonneux 781 80 Francúzska republika
   30.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácia softwarového vybavenia so súhlasom autora
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Noví spoločníci:
   EADS TELECOM akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud Montigny Le Bretonneux 781 80 Francúzska republika
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   EADS DEFENCE & SECURITY NETWORKS akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud 78 180 Montigny Le Bretonneux Francúzska republika
   22.03.2002Nové obchodné meno:
   EADS Telecom Slovakia s.r.o.
   21.03.2002Zrušené obchodné meno:
   MATRA RADIO SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
   31.07.2001Nové sidlo:
   Teslova 19 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   EADS DEFENCE & SECURITY NETWORKS akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud 78 180 Montigny Le Bretonneux Francúzska republika
   30.07.2001Zrušené sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MATRA NORTEL COMMUNICATION, akciová spoločnosť 50 rue du Président Sadate QUIMPER Francúzsko
   13.10.2000Noví spoločníci:
   MATRA NORTEL COMMUNICATION, akciová spoločnosť 50 rue du Président Sadate QUIMPER Francúzsko
   Nový štatutárny orgán:
   Alain Kepinski 210 AVENUE de VERSAILLES Paríž 750 16 Francúzsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 90 Bratislava
   12.10.2000Zrušeny spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruno Jacques Rastier Čechova 23 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Leškova 3 Bratislava 811 04
   23.10.1998Nové sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   marketingové služby
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Bruno Jacques Rastier Čechova 23 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Leškova 3 Bratislava 811 04
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alojz Ceizel K. Adlera 7 Bratislava
   02.12.1997Nové obchodné meno:
   MATRA RADIO SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alojz Ceizel K. Adlera 7 Bratislava