Vytvoriť faktúru

S.V.S. PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.V.S. PARTNERS
IČO 35734159
DIČ 2020252388
IČ DPH SK2020252388
Dátum vzniku 05 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.V.S. PARTNERS
Exnárova 22
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 035 €
Zisk -7 010 €
Aktíva 643 526 €
Vlastný kapitál -164 185 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905637927
Fax(es) 0252927151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 429,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 151,407
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,854
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,854
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 133,553
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,707
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 130,846
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,813
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -705
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -705
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,710
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,469
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,469
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,775
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 223,640
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,135
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 45
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 429,265
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -170,957
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -170,957
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,010
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 582,606
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,000
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 3,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 3,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 579,214
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,400
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,323
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 870
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,261
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 521,360
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 392
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 392
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,854
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,854
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 95,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 95,035
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,896
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,139
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 60,002
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,596
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,217
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,415
4. Sociálne náklady (527, 528) 964
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 880
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,276
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,090
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,349
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,391
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,661
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 662
O. Kurzové straty (563) 28
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 634
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -659
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,050
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734159 DIČ: 2020252388 IČ DPH: SK2020252388
 • Sídlo: S.V.S. PARTNERS, Exnárova 22, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03 05.12.1997
  Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 05.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Smetana 2 257 € (33.3%) Exnárova 22 Bratislava 821 03
  Ing. Boris Sedo 2 257 € (33.3%) Rastislavova 5 Bratislava 821 08
  Mgr. Miroslava Sedová 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.03.2002
   12.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - prevádzkovanie realitnej kancelárie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03