Vytvoriť faktúru

TELECOMPROJECT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELECOMPROJECT
IČO 35734191
DIČ 2020219465
IČ DPH SK2020219465
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELECOMPROJECT
Pajštúnska 1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 399 855 €
Zisk 12 081 €
Aktíva 180 936 €
Vlastný kapitál 25 910 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233014966, 0905268928
Mobile phone(s) 0905268928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 210,941
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 124,021
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 81,117
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 210,941
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,992
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,770
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,053
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,081
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 172,949
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 172,949
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 171,886
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 399,855
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 399,808
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 386,022
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,590
C. Služby (účtová skupina 51) 383,432
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,833
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,786
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 695
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 695
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -687
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,146
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,065
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734191 DIČ: 2020219465 IČ DPH: SK2020219465
 • Sídlo: TELECOMPROJECT, Pajštúnska 1, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava 28.06.2002
  Róbert Šturdík Kukučínova 10 Bratislava 831 03 15.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Rousek 16 597 € (50%) Hájova 38 Bratislava
  Ing. Róbert Šturdík 16 597 € (50%) Kukučínova 10 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2009Nové sidlo:
   Pajštúnska 1 Bratislava 851 02
   04.03.2009Zrušené sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 830 04
   22.11.2007Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 830 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Rousek Hájová 38 Bratislava 851 10
   Ing. Róbert Šturdík Kukučínova 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Šturdík Kukučínova 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 15.10.2007
   21.11.2007Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Rousek Hájová 38 Bratislava 851 10
   Ing. Róbert Šturdík Kukučínova 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.12.1997
   10.08.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava telekomunikačných zariadení
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Šturdík Kukučínova 10 Bratislava 831 03
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kolek Kubačova 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kolek Kubačova 7 Bratislava 831 06
   19.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava Vznik funkcie: 28.06.2002
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.12.1997
   18.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   inžinierska činnosť
   geodetické práce
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Kolek Kubačova 7 Bratislava 831 06
   Ing. Juraj Rousek Hájová 38 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Kolek Kubačova 7 Bratislava 831 06
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   projektovanie stavieb
   inžinierska činnosť
   geodetické práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02
   04.05.2000Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   projektovanie stavieb
   inžinierska činnosť
   geodetické práce
   03.05.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   projektovanie stavieb
   inžinierská činnosť
   geodetické práce
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava 851 10
   23.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednot- nej telekomunikačnej siete
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava 851 10
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   TELECOMPROJECT spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednot- nej telekomunikačnej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   projektovanie stavieb
   inžinierská činnosť
   geodetické práce
   08.03.1998Zrušené obchodné meno:
   TELECOMPROJEKT, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   TELECOMPROJEKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Binovský Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Rousek Hájova 38 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Binovský Koprivnická 14C Bratislava 841 01
   Ing. Ján Bujnovský Nejedlého 11 Bratislava 841 02