Vytvoriť faktúru

AMBER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMBER
IČO 35734230
DIČ 2021368305
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMBER
Jilemnického 11
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 149 €
Zisk -467 €
Aktíva 15 106 €
Vlastný kapitál 9 491 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,312
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,312
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,055
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,055
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 266
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,991
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,985
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,312
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,024
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 338
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,514
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,288
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,288
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,792
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,792
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,150
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,149
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,149
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,952
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,193
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 522
D. Služby (účtová skupina 51) 9,237
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 184
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4269979.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015