Vytvoriť faktúru

VM Financial consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VM Financial consulting
IČO 35734248
DIČ 2021358955
IČ DPH SK2021358955
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VM Financial consulting
Dunajská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 665 €
Zisk -24 214 €
Aktíva 515 575 €
Vlastný kapitál 177 705 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252635510, +421252635493, +421252635439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 468,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 328,703
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 328,703
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,608
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 281,529
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,291
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 139,620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,299
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 281
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,617
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 117,704
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 671
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 671
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 468,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 170,733
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 170,733
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,214
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 315,504
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 309,445
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 309,445
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 235
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,303
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,555
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,665
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,555
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,110
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,160
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,187
D. Služby (účtová skupina 51) 6,446
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 585
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,399
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,399
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,495
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,922
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 760
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 607
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 607
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,254
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734248 DIČ: 2021358955 IČ DPH: SK2021358955
 • Sídlo: VM Financial consulting, Dunajská 8, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 23.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Vladimír Hudec 6 639 € (100%) Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2012Nové sidlo:
   Dunajská 8 Bratislava 811 08
   23.03.2012Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   05.11.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   administratívne služby
   reklamné a marketingové služby
   04.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   08.07.2005Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   07.07.2005Zrušené sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   17.12.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.11.2004
   16.12.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   06.03.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   leasingová činnosť
   24.01.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   23.01.2001Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   03.05.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   02.05.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   18.12.1998Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   17.12.1998Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   VM Financial consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti faktoringu a forfaitingu
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07