Vytvoriť faktúru

BAZÉNSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAZÉNSERVIS
IČO 35734264
DIČ 2020219410
IČ DPH SK2020219410
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAZÉNSERVIS
Lamačská cesta 91
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 982 012 €
Zisk -68 749 €
Aktíva 861 231 €
Vlastný kapitál 120 957 €
Kontaktné informácie
Email bazenservis@bazenservis.sk
Webová stránka http://www.bazenservis.sk
Phone(s) +421254792082, +421254792083
Fax(es) 0254792083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 890,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 127,941
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,941
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 73,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,199
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,791
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 760,389
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 491,917
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 491,917
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 493
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 493
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 133,724
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 125,755
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,755
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,969
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,255
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,485
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108,770
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,973
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,960
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 890,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,208
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,800
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,708
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,708
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 112,449
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 126,757
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,308
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,749
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 838,095
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,163
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,132
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,031
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 827,298
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 612,947
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 612,947
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 202,154
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,798
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 93
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 838,415
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 982,012
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 838,415
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 125,886
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,211
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,045,003
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 588,667
D. Služby (účtová skupina 51) 268,265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,624
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,352
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,638
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,634
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,351
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,312
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,830
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,954
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -62,991
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,369
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,512
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,781
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,781
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -65,495
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,254
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 373
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,749
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734264 DIČ: 2020219410 IČ DPH: SK2020219410
 • Sídlo: BAZÉNSERVIS, Lamačská cesta 91, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 08.12.1997
  Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 08.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Holoda 3 400 € (50%) Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
  Ing. Peter Špilár 3 400 € (50%) Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 08.12.1997
   18.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.12.1997
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   22.10.2001Nové obchodné meno:
   BAZÉNSERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   21.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   25.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   inžinierska činnosť
   servis a údržba bazénov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   24.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01