Vytvoriť faktúru

SINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SINT
Stav Zrušená
IČO 35734302
DIČ 2020251673
IČ DPH SK2020251673
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SINT
Jegenešská 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Vlastný kapitál -135 494 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0917949950
Mobile phone(s) 0917949950
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 55,857
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 55,803
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,803
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,803
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 54
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -143,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -150,068
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -150,068
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,954
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,954
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,766
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,766
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 155,262
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,926
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
 • IČO:35734302 DIČ: 2020251673 IČ DPH: SK2020251673
 • Sídlo: SINT, Jegenešská 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.2016Zrušené obchodné meno:
   SINT, s.r.o., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Jegenešská 3 Bratislava 821 06
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   SINT, s.r.o., v likvidácii
   11.03.2011Nové sidlo:
   Jegenešská 3 Bratislava 821 06
   08.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným