Vytvoriť faktúru

DAN SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAN SK
IČO 35734345
DIČ 2020210885
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAN SK
Martinčekova 17424/13
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 394 €
Aktíva 185 €
Vlastný kapitál -35 014 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 82,810
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,244
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 81,244
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 81,244
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,566
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 480
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,086
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 444
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 642
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,810
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,446
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,572
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -63,263
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,263
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,394
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,256
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,256
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,256
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,327
D. Služby (účtová skupina 51) 4,324
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,327
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,324
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,394
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,394
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016