Vytvoriť faktúru

INVEST KAPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVEST KAPA
IČO 35734426
DIČ 2020219432
IČ DPH SK2020219432
Dátum vzniku 03 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo INVEST KAPA
administratívna budova PD
90042
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -215 182 €
Aktíva 10 552 958 €
Vlastný kapitál 4 939 568 €
Kontaktné informácie
Email karin@vastusko.sk
Phone(s) 0903759333
Mobile phone(s) +421903759333, 0903759333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,203,898
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,465,658
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,465,658
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,465,658
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,738,240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,737,563
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,737,307
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,737,307
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 256
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 677
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 571
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,203,898
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,264,532
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,619,037
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,619,037
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 6,460,612
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 6,460,612
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,599,935
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,630,463
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,230,398
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -215,182
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,939,366
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,938,866
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,934,925
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,934,925
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,623
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 977
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,341
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 96,758
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,661
D. Služby (účtová skupina 51) 7,763
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,795
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 11,159
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,661
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96,759
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 83,051
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 83,051
XII. Kurzové zisky (663) 13,708
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 288,320
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 272,462
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 272,462
O. Kurzové straty (563) 15,462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -191,561
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -214,222
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -215,182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734426 DIČ: 2020219432 IČ DPH: SK2020219432
 • Sídlo: INVEST KAPA, administratívna budova PD, 90042, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Alföldy predseda Studenohorská 69 Bratislava 841 03 13.01.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Alföldy - predseda Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Alföldy Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   Mgr. Andrej Ličko - predseda Planckova 1210/4 Bratislava - Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2003
   22.12.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane Vznik funkcie: 12.10.2001 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   19.02.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Alföldy Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   Mgr. Andrej Ličko - predseda Planckova 1210/4 Bratislava - Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2003
   18.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec Vznik funkcie: 03.08.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec Vznik funkcie: 03.08.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane Vznik funkcie: 12.10.2001 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Babeľová - člen Družstevná 4 Bratislava
   12.07.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.09.2000Nové obchodné meno:
   INVEST KAPA, a.s.
   Nové sidlo:
   administratívna budova PD Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Babeľová - člen Družstevná 4 Bratislava
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava
   11.09.2000Zrušené obchodné meno:
   DRO-FIN, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Dravecký Kollárova 4 Senec
   Ing. Ladislav Janyik - predseda predstavenstva Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   Vladimír Škrovan Zochova 16 Bratislava 811 03
   09.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký Kollárova 4 Senec
   Vladimír Škrovan Zochova 16 Bratislava 811 03
   08.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava 811 08
   Ing. Eva Kačenková Pod Brezinou 60 Trenčín 911 01
   12.10.1998Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Janyik - predseda predstavenstva Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava 811 08
   Ing. Eva Kačenková Pod Brezinou 60 Trenčín 911 01
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus - podpredseda M.Bella 10 Hlohovec
   JUDr. Ján Ďuriš Inovecká 27 Hlohovec
   Ing. Róbert Hraňo - predseda Nad Terasami 10 Prievidza
   27.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus - podpredseda M.Bella 10 Hlohovec
   JUDr. Ján Ďuriš Inovecká 27 Hlohovec
   Ing. Róbert Hraňo - predseda Nad Terasami 10 Prievidza
   26.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus M.Bella 10 Hlohovec
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Patrik Tkáč - predseda Na Revíne 13 Bratislava
   03.12.1997Nové obchodné meno:
   DRO-FIN, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing a prenájom automobilov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Baus M.Bella 10 Hlohovec
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Patrik Tkáč - predseda Na Revíne 13 Bratislava