Vytvoriť faktúru

ECO-INVEST services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO-INVEST services
IČO 35734434
Dátum vzniku 09 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ECO-INVEST services
Obchodná 6
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -6 626 €
Aktíva 3 659 €
Vlastný kapitál -286 298 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 168
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 148
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 168
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -310,692
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 166,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 166,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 455
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -470,521
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,626
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 310,860
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 768
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 310,092
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 309,214
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 498
C. Služby (účtová skupina 51) 398
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -498
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,648
M. Nákladové úroky (562) 5,573
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,648
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,146
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,626
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016