Vytvoriť faktúru

SG Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SG Real
IČO 35734582
DIČ 2020229299
IČ DPH SK2020229299
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SG Real
Odborárska 23
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 903 €
Zisk -2 699 €
Aktíva 476 177 €
Vlastný kapitál 465 857 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 751,412
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,307
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 87,307
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 64,340
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 22,967
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 539,922
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 531,863
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 531,863
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,544
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,366
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 178
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,515
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,382
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124,183
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 124,183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 751,412
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 736,443
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,673
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 719,146
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,656
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,656
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,969
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,499
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,346
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,346
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,597
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,140
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 470
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 902
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 903
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 902
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,493
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42
D. Služby (účtová skupina 51) 5,689
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 442
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,590
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,829
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,069
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,069
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,069
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,851
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015