Vytvoriť faktúru

in LOCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno in LOCO
IČO 35734914
DIČ 2021338935
Dátum vzniku 09 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo in LOCO
Rozálska 8
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 870 €
Zisk 2 009 €
Aktíva 8 166 €
Vlastný kapitál 7 869 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910543365
Mobile phone(s) 0910543365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,911
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,911
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,170
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,170
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,741
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,679
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,911
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 599
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,675
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,904
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,033
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 883
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 683
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,870
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,870
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,870
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,282
D. Služby (účtová skupina 51) 9,085
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,588
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,785
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,495
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 486
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 486
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256154.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734914 DIČ: 2021338935
 • Sídlo: in LOCO, Rozálska 8, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Ochotnický Rozálska 8 Bratislava 841 03 07.03.2002
  Marek Hornáček Dunajská 24 Bratislava 811 08 11.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Ochotnický 3 319 € (50%) Rozálska 8 Bratislava 841 03
  Marek Hornáček 3 319 € (50%) Dunajská 24 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2014Nové sidlo:
   Rozálska 8 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   19.09.2014Zrušené sidlo:
   Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   08.02.2005Nové sidlo:
   Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Ochotnický Rozálska 8 Bratislava 841 03
   Marek Hornáček Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Ochotnický Rozálska 8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.03.2002
   Marek Hornáček Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.11.2004
   07.02.2005Zrušené sidlo:
   Šancová 51 Bratislava 3 831 14
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Ochotnický Púpavová 11 Bratislava
   Daniel Smetana Tulipánová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Ochotnický Púpavová 11 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Daniel Smetana Tulipánová 4 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   10.10.2002Nové obchodné meno:
   in LOCO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancová 51 Bratislava 3 831 14
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kultúrnospoločenských, športových podujatí a výstav
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Andrej Ochotnický Púpavová 11 Bratislava
   Daniel Smetana Tulipánová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ochotnický Púpavová 11 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Daniel Smetana Tulipánová 4 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   09.10.2002Zrušené obchodné meno:
   F I L E O, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Aufricht K.Adlera 9 Bratislava 841 02
   Zuzana Karabinošová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Andrea Karšayová Metodova 23 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Aufricht K.Adlera 9 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   Zuzana Karabinošová Pifflova 2 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   Ing. Andrea Karšayová Metodova 23 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   01.12.1998Nové sidlo:
   Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Robert Aufricht K.Adlera 9 Bratislava 841 02
   Zuzana Karabinošová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Andrea Karšayová Metodova 23 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Aufricht K.Adlera 9 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   Zuzana Karabinošová Pifflova 2 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   Ing. Andrea Karšayová Metodova 23 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 07.03.2002
   30.11.1998Zrušené sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Šesták Osuského 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1997Nové obchodné meno:
   F I L E O, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Šesták Osuského 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia