Vytvoriť faktúru

MEDIUM holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIUM holding
IČO 35734949
DIČ 2020269240
IČ DPH SK2020269240
Dátum vzniku 12 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIUM holding
Šulekova 18
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 155 175 €
Zisk 3 677 €
Aktíva 102 215 €
Vlastný kapitál 19 351 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254650161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,474
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,027
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,726
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,726
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,951
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,677
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,675
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,512
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,924
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 573
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,762
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,589
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 155,175
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,001
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 126,174
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 150,185
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 22,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 688
C. Služby (účtová skupina 51) 18,586
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 107,491
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 254
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 668
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,990
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113,403
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 131
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,860
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,183
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734949 DIČ: 2020269240 IČ DPH: SK2020269240
 • Sídlo: MEDIUM holding, Šulekova 18, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01 12.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Pinter 3 363 € (50%) Ušiaková 2 Bratislava 841 01
  Ing. Otto Frišták 3 363 € (50%) Šulekova 18 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   19.06.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   nákladná cestná doprava vozidlami /maximálne 5/ do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaj a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, príslušenstva a zvukových nosičov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   18.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   cestná motorová doprava
   leasingová činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, príslušenstva a zvukových nosičov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   27.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   cestná motorová doprava
   leasingová činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, príslušenstva a zvukových nosičov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   26.01.2000Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   prieskum trhu a verejnej mienky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová nákladná doprava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. . Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská cesta 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDIUM holding, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   prieskum trhu a verejnej mienky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. . Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská cesta 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. . Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08