Vytvoriť faktúru

DONAUREAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONAUREAL
IČO 35734973
DIČ 2020229288
IČ DPH SK2020229288
Dátum vzniku 12 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONAUREAL
H. Meličkovej 21B
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 021 €
Zisk -14 875 €
Aktíva 35 102 €
Vlastný kapitál -25 740 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905620658, 0265420843
Mobile phone(s) +421905361063, +421905620658, 0905361063, 0905620658
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,214
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,214
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,214
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,913
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,821
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,720
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,640
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,614
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,379
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,875
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,254
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 59,040
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 813
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,692
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,214
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 62,021
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 61,589
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 432
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 75,052
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,687
C. Služby (účtová skupina 51) 37,438
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 667
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,960
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,300
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,031
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,536
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 884
M. Nákladové úroky (562) 713
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -884
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,915
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,875
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016