Vytvoriť faktúru

Wüstenrot Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wüstenrot Servis
IČO 35735007
DIČ 2020269636
IČ DPH SK2020269636
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wüstenrot Servis
Grösslingova 77
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 204 €
Zisk -4 623 €
Aktíva 772 008 €
Vlastný kapitál 7 509 €
Kontaktné informácie
Email jtoth@wustenrot.sk
Phone(s) 0259275370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 754,657
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 707,839
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 707,839
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 475,280
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,479
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,791
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,786
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,786
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,920
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 754,657
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,886
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,988
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,623
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,771
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,317
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,317
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 743,130
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,728
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,728
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 46
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 477
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,204
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 477
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,727
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,692
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,556
D. Služby (účtová skupina 51) 14,134
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 84
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 690
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18,213
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,178
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 751
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 427
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,174
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735007 DIČ: 2020269636 IČ DPH: SK2020269636
 • Sídlo: Wüstenrot Servis, Grösslingova 77, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 05.05.2004
  Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 03.12.2012
  Mag. Michael Ziegler Albrechtsbergergasse 39/Top Viedeň 1120 Rakúska republika 01.04.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 833 € (100%) Gösslingova 77 Bratislava 824 68
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Michael Ziegler Albrechtsbergergasse 39/Top Viedeň 1120 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2014
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 03.12.2012
   13.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Štrauch Ďurgalova 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2012
   02.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   12.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Štrauch Ďurgalova 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2012
   11.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Karl Peter Giller Matthias Corvinus Strasse 59 St. Polten Rakúsko Vznik funkcie: 21.10.2002
   29.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Petrík Obrancov mieru 2500/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   10.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   09.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   02.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   01.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kvetko Gaštanová 23 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.04.2007
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kvetko Gaštanová 23 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.04.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kulka Beniaková 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.11.2005
   14.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kulka Beniaková 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.11.2005
   13.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Uzel Horská 18 Brno 602 16 Česká republika Vznik funkcie: 30.07.2004
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Petrík Obrancov mieru 2500/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   Pavel Uzel Horská 18 Brno 602 16 Česká republika Vznik funkcie: 30.07.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 Vznik funkcie: 05.05.2004
   31.05.2004Zrušené obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Grösslingova 77 Bratislava 824 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Otto Roesler Grösslingova 77 Bratislava Vznik funkcie: 21.10.2002
   05.03.2003Nové obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Otto Roesler Grösslingova 77 Bratislava Vznik funkcie: 21.10.2002
   Mag. Karl Peter Giller Matthias Corvinus Strasse 59 St. Polten Rakúsko Vznik funkcie: 21.10.2002
   04.03.2003Zrušené obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis,spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2002
   09.07.2001Nové obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis,spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhľadávanie projektov bývania
   poradenstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   sprotredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2002
   08.07.2001Zrušené obchodné meno:
   VÚB Wüstenrot, spoločnosť pre rozvoj bývania,spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingova činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhladávanie projektov bývania
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Joachim Kučera Lachová 32 Bratislava
   27.07.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 77 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Grösslingova 77 Bratislava 824 68
   26.07.1998Zrušené sidlo:
   Gröslingova 77 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Prievozská 2 Bratislava 820 09
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   VÚB Wüstenrot, spoločnosť pre rozvoj bývania,spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gröslingova 77 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingova činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhladávanie projektov bývania
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Prievozská 2 Bratislava 820 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Joachim Kučera Lachová 32 Bratislava