Vytvoriť faktúru

Wüstenrot Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wüstenrot Servis
IČO 35735007
DIČ 2020269636
IČ DPH SK2020269636
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wüstenrot Servis
Grösslingova 77
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 494 €
Zisk 9 173 €
Aktíva 772 008 €
Vlastný kapitál 7 509 €
Kontaktné informácie
Email jtoth@wustenrot.sk
Phone(s) 0259275370
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 744,668
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 695,953
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 354
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 354
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 695,599
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,008
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,511
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,715
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,063
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,050
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,050
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,652
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,381
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 744,668
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,059
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,611
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,611
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,173
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 732,609
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,077
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,077
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 725,864
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,351
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 343
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,494
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 343
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,151
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,240
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,023
D. Služby (účtová skupina 51) 8,293
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 642
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,282
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,282
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,254
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,973
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,124
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 733
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 733
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 391
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,134
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,173
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
 • IČO:35735007 DIČ: 2020269636 IČ DPH: SK2020269636
 • Sídlo: Wüstenrot Servis, Grösslingova 77, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 05.05.2004
  Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 03.12.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 833 € (100%) Gösslingova 77 Bratislava 824 68
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 03.12.2012
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 Vznik funkcie: 05.05.2004
   09.07.2001Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhľadávanie projektov bývania
   poradenstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   sprotredkovateľská činnosť
   27.07.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 77 Bratislava 811 09
   15.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným