Vytvoriť faktúru

HUMANAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HUMANAG
IČO 35735066
DIČ 2020242356
IČ DPH SK2020242356
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUMANAG
Hrušovská 8/A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 510 €
Zisk 61 310 €
Aktíva 57 783 €
Vlastný kapitál 43 076 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905212311, 0905303945
Mobile phone(s) +421905212311, 0905303945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,552
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 916
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 916
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 916
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,608
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,608
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,792
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 864
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,928
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 153
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 83
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,552
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,678
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,874
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,724
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 313
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,300
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 147,985
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 148,510
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 147,985
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 525
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,570
D. Služby (účtová skupina 51) 58,703
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 460
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,663
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,712
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 78,616
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735066 DIČ: 2020242356 IČ DPH: SK2020242356
 • Sídlo: HUMANAG, Hrušovská 8/A, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
  PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Daniela Javorská 1 660 € (25%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  PhDr. Jozef Javorský 4 980 € (75%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2009Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   21.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   14.12.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 8/A Bratislava 821 07
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   03.09.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   10.09.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   09.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   05.11.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   25.08.1998Nové predmety činnosti:
   psychologická činnosť v rozsahu všeobecnej psychologickej diagnostiky, psychoterapii, poradenstva a expertízy
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   HUMANAG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   organizovanie kurzov a školení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07