Vytvoriť faktúru

RENTRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RENTRANS
IČO 35735074
DIČ 2021302602
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTRANS
Brnianska 41
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 830 €
Zisk -634 €
Aktíva 5 744 €
Vlastný kapitál 5 391 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254789234
Fax(es) 0254773438
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,437
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,437
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,437
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,757
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 67
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,315
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -634
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 680
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 680
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 680
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 830
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 933
C. Služby (účtová skupina 51) 97
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 592
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -103
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -97
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 51
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 51
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -51
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -154
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -634
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Files
4330568.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015