Vytvoriť faktúru

MEDICORD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICORD
IČO 35735091
DIČ 2021403571
Dátum vzniku 11 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICORD
Dlhá 47
93101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 038 €
Zisk 1 695 €
Aktíva 10 340 €
Vlastný kapitál 8 485 €
Kontaktné informácie
Email janekad@stonline.sk
Phone(s) 0905566092
Mobile phone(s) +421905566092, 0905566092
Fax(es) 0315622147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,297
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,297
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,049
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,162
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,739
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,346
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,180
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 128
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -614
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,695
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,166
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,166
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,688
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,038
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,097
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,941
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 30,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,754
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,141
C. Služby (účtová skupina 51) 5,214
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 982
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,658
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,289
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,929
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 116
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -116
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,173
P. Daň z príjmov (591, 595) 478
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4253144.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735091 DIČ: 2021403571
 • Sídlo: MEDICORD, Dlhá 47, 93101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.1998Nové sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudovít Janek Senecká 4 Šamorín 931 01
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ľudovít Kulcsár Veľkoblahovská 69/27 Dunajská Streda 929 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   MUDr. Juraj Vozár Dunajská 9 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ľudovít Janek Senecká 4 Šamorín 931 01
   Ing. Ľudovít Kulcsár Veľkoblahovská 69/27 Dunajská Streda 929 01
   14.04.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDICORD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizácia, riadenie a prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01