Vytvoriť faktúru

SLOV inn - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOV inn
IČO 35735317
DIČ 2021364653
IČ DPH SK2021364653
Dátum vzniku 11 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV inn
Špitálska 27
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 452 411 €
Zisk -1 232 778 €
Aktíva 3 084 904 €
Vlastný kapitál 79 212 €
Kontaktné informácie
Email michal@borgula.sk
Phone(s) 0220850501, 0243410590
Mobile phone(s) 0905428720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 806,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 806,816
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,535
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 165,772
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 70,716
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,339
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,717
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 972,588
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,178,007
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 49,791
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 49,791
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,980
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,232,778
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,150,595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 225,626
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,156
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,696
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,774
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 769
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,839,200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 85,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 452,411
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 447,184
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,227
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,625,708
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,092
C. Služby (účtová skupina 51) 185,879
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,460
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 120,979
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 428
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,278,870
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,173,297
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 230,213
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48,925
M. Nákladové úroky (562) 48,432
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 493
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48,915
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,222,212
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,566
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,232,778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735317 DIČ: 2021364653 IČ DPH: SK2021364653
 • Sídlo: SLOV inn, Špitálska 27, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 19.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SLOVUNIT a.s. 49 791 € (100%) Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2013Noví spoločníci:
   SLOVUNIT a.s. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.2013Zrušeny spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.2010Noví spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.02.2010
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   23.11.2005Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 08
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Moskovská 23 Bratislava 811 08
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava 811 08
   27.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34 Vznik funkcie: 10.09.2003
   18.09.2003Nové obchodné meno:
   SLOV inn, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34 Vznik funkcie: 10.09.2003
   17.09.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVKONZUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   30.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra Vznik funkcie: 17.09.2002 Skončenie funkcie: 04.11.2002
   25.09.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti /vydávanie periodických a neperiodických publikácií/
   organizovanie školení a seminárov
   faktoring a forfaiting
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra Vznik funkcie: 17.09.2002 Skončenie funkcie: 04.11.2002
   24.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   SLOVKONZUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava