Vytvoriť faktúru

GEODET-TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEODET-TEAM
IČO 35735325
DIČ 2020269328
IČ DPH SK2020269328
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODET-TEAM
Partizánska 23
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 223 343 €
Zisk -2 083 €
Aktíva 518 451 €
Vlastný kapitál 374 558 €
Kontaktné informácie
Email siget@geodet-teamsro.sk
Mobile phone(s) +421905631040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 508,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,019
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 459,356
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 137,394
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 137,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 109,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,592
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 212,370
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 212,347
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 207
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 372,475
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 102,848
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 102,848
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 264,075
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 264,075
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,083
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,906
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -3,402
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -3,402
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 109,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,683
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,683
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,855
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,202
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,883
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,201
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 223,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 223,343
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 223,395
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,187
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,135
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,401
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,973
D. Služby (účtová skupina 51) 32,757
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 133,051
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 94,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,212
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,302
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,534
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,558
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,558
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,528
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,942
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,478
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,798
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,485
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,485
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,313
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,798
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,227
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735325 DIČ: 2020269328 IČ DPH: SK2020269328
 • Sídlo: GEODET-TEAM, Partizánska 23, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava 10.12.1997
  Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10 10.12.1997
  Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava 10.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Siget 2 324 € (35%) Mišíkova 9 Bratislava
  Július Stuparin 2 324 € (35%) Balkánska 56/26 Bratislava 851 10
  Ing. Marek Javor 1 992 € (30%) Hanulova 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.1997
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   28.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   GEODET-TEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 23 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava