Vytvoriť faktúru

ECONOMIC CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECONOMIC CONSULTING
IČO 35735350
DIČ 2021359868
IČ DPH SK2021359868
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECONOMIC CONSULTING
Račianska 109/B
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 427 305 €
Zisk -1 309 €
Aktíva 164 210 €
Vlastný kapitál -3 656 €
Kontaktné informácie
Email office@ec-sk.sk
Phone(s) 0244452153
Mobile phone(s) +421903425461, +421903725399, +421911893857, 0903257198, 0911268404
Fax(es) 0244642139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 243,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 204,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 204,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,389
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,811
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 243,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,452
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 231
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,891
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,891
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,309
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,748
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,763
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,763
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 232,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,229
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,229
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 155,466
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,562
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,305
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,658
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,177
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 588
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 427,306
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 427,305
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,120
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 362,277
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,908
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 426,317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,875
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,838
D. Služby (účtová skupina 51) 326,656
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,039
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,968
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,589
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,482
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 988
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,028
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 443
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -443
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 545
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,854
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,309
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735350 DIČ: 2021359868 IČ DPH: SK2021359868
 • Sídlo: ECONOMIC CONSULTING, Račianska 109/B, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Lucia Gašpieriková Korytnícka 8 Bratislava 821 07 29.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lucia Gašpieriková 6 639 € (100%) Korytnícka 8 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.02.2011Nové obchodné meno:
   ECONOMIC CONSULTING s. r. o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/B Bratislava 831 02
   23.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Economic consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   29.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Gašpieriková Korytnícka 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lucia Gašpieriková Korytnícka 8 Bratislava 821 07
   28.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava
   08.10.1999Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   Economic consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Gašpierik Belehradská 71/13 Bratislava