Vytvoriť faktúru

STAR Promotion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAR Promotion
IČO 35735481
DIČ 2020229178
IČ DPH SK2020229178
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAR Promotion
Drieňová 1H
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 056 €
Aktíva 15 580 €
Vlastný kapitál 8 778 €
Kontaktné informácie
Email info@pluspromotion.sk
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,808
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,410
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,798
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,656
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 368
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 368
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,705
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,876
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -171
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,056
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,163
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,160
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13
D. Služby (účtová skupina 51) 13
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -96
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,056
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017