Vytvoriť faktúru

RUDLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RUDLA
IČO 35735490
DIČ 2020269262
IČ DPH SK2020269262
Dátum vzniku 27 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUDLA
Mariánska 3
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 750 373 €
Zisk 10 073 €
Kontaktné informácie
Email rudla@rudla.sk
Webová stránka http://www.rudla.sk
Phone(s) +421252635496
Fax(es) 0252635496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,370
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 59,370
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,600
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,132
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,411
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,048
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,363
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,085
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,085
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,636
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,925
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,711
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,440
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,440
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,077
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 731
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 731
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -130,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 979
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,073
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,875
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,068
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,290
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,778
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74,129
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,478
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,731
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,903
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,781
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 661
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,124
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,124
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23,144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 750,374
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 750,373
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 133,653
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 561,050
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,670
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 732,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 104,398
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 306,979
D. Služby (účtová skupina 51) 69,890
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 182,612
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 130,638
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,928
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,046
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,679
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,679
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,240
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,436
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,288
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 898
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 898
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,953
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735490 DIČ: 2020269262 IČ DPH: SK2020269262
 • Sídlo: RUDLA, Mariánska 3, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03 17.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rudolf Lacika 5 311 € (80%) Kozia 20 Bratislava 811 03
  Tatiana Laciková 1 328 € (20%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   Tatiana Laciková Kozia 20 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   16.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   15.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   27.11.1997Nové obchodné meno:
   RUDLA, spol. s r.o.,
   Nové sidlo:
   Mariánska 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava