Vytvoriť faktúru

a t p BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno a t p BRATISLAVA
IČO 35735503
DIČ 2020269647
IČ DPH SK2020269647
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo a t p BRATISLAVA
Strakova 228/1
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 €
Zisk -1 148 €
Aktíva 1 356 €
Vlastný kapitál -10 206 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252926179, 0903827300, 0905312362
Mobile phone(s) +421903223161, +421903827300, +421911851366, 0903827300, 0905312362
Fax(es) 0252926179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 596
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 539
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 486
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 448
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 57
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,355
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,159
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,159
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,005
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,952
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,957
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,148
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,811
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,811
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,811
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 140
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 150
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,298
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74
D. Služby (účtová skupina 51) 979
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,076
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -903
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735503 DIČ: 2020269647 IČ DPH: SK2020269647
 • Sídlo: a t p BRATISLAVA, Strakova 228/1, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Karol Rebro Strakova 228/1 Bratislava 18.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Karol Rebro 6 639 € (100%) Strakova 228/1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Karol Rebro Strakova 228/1 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Karol Rebro Strakova 228/1 Bratislava
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   a t p BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strakova 228/1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie pozemných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Karol Rebro Strakova 228/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Karol Rebro Strakova 228/1 Bratislava