Vytvoriť faktúru

Mystral Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mystral Services
IČO 35735554
DIČ 2021378986
IČ DPH SK2021378986
Dátum vzniku 05 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mystral Services
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 176 €
Zisk 3 009 €
Aktíva 25 508 €
Vlastný kapitál 13 082 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,664
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,664
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,529
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,379
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,135
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,685
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,664
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,792
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,480
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,541
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,872
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,872
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,489
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,489
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -52
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,176
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,650
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,685
D. Služby (účtová skupina 51) 10,626
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,917
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,866
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 80
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,526
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,865
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735554 DIČ: 2021378986 IČ DPH: SK2021378986
 • Sídlo: Mystral Services, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27 04.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Zuzana Hackerová 6 639 € (100%) Tabaková 25 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2011Nové obchodné meno:
   Mystral Services, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
   čistiace a upratovacie služby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.07.2005
   14.03.2011Zrušené obchodné meno:
   Erste Point, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 04.07.2005
   15.01.2010Noví spoločníci:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 04.07.2005
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.07.2005
   17.11.2007Nové predmety činnosti:
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   poskytovanie verejnodostupných informácií
   kancelárske a sekretárske služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   22.07.2005Nové obchodné meno:
   Erste Point, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.07.2005
   21.07.2005Zrušené obchodné meno:
   DEMSTAV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   22.01.2003Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   21.01.2003Zrušené sidlo:
   Myjavská 17 Bratislava 811 03
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   06.06.2000Noví spoločníci:
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   18.01.1999Nové sidlo:
   Myjavská 17 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1999Zrušené sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   DEMSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostedkovateľská činnosť
   sprostedkovanie nákupu, predaja a penájmu osobných motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05