Vytvoriť faktúru

Trnava REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Trnava REAL
IČO 35735627
DIČ 2021373101
IČ DPH SK2021373101
Dátum vzniku 16 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trnava REAL
Sladovnícka 15
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 212 549 €
Zisk -678 €
Aktíva 6 474 653 €
Vlastný kapitál 6 022 383 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335907015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,320,555
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,089,067
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,089,067
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 625,681
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,435,255
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 28,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 231,488
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 227,095
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 227,014
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,014
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,393
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,793
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,320,555
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,021,705
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,394,743
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,394,743
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,147
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,147
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -384,507
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 215,481
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -599,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -678
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,850
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 236,390
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 235,402
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 62,460
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 212,549
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 212,549
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 212,549
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,712
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,688
D. Služby (účtová skupina 51) 300
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,707
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 184,518
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 184,518
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,837
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,561
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,555
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,267
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,267
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 288
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,555
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 282
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735627 DIČ: 2021373101 IČ DPH: SK2021373101
 • Sídlo: Trnava REAL, Sladovnícka 15, 91701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Trnava REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   Noví spoločníci:
   LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   21.07.1999Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prieskum trhu
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Nové sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava