Vytvoriť faktúru

HOREST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOREST
IČO 35735660
DIČ 2020251607
IČ DPH SK2020251607
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOREST
Uránova 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 129 €
Zisk -26 128 €
Aktíva 28 770 €
Vlastný kapitál 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243422538
Mobile phone(s) +421903565425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,923
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,410
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 504
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,423
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,157
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,128
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,580
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 445
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,135
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,419
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,377
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,591
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,129
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 89,129
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 60,697
C. Služby (účtová skupina 51) 8,325
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,328
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 600
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,058
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,879
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,107
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 289
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,168
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735660 DIČ: 2020251607 IČ DPH: SK2020251607
 • Sídlo: HOREST, Uránova 2, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava 18.12.1997
  Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava 10.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Šelc 4 979 € (75%) Belinského 11 Bratislava
  Tomáš Šelc 1 660 € (25%) Belinského 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.02.2010
   05.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   10.11.2004Noví spoločníci:
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   09.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Jozef Bacigal Palkovičova 16/c Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   07.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bacigal Palkovičova 16/c Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   17.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   07.06.1999Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   stolárstvo
   murárstvo
   obkladačské práce
   klampiarstvo
   vodoinštalatérstvo
   elektroinštalatérstvo
   sklenárstvo
   úprava zelene a sadovníctvo
   kúrenárske práce
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   HOREST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Uránova 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu a správy nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   factoring a forfeiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   ubytovacie služby - penzión*
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
   Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
   JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
   JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
   Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava