Vytvoriť faktúru

HOREST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOREST
IČO 35735660
DIČ 2020251607
IČ DPH SK2020251607
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOREST
Uránova 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 129 €
Zisk -26 128 €
Aktíva 28 770 €
Vlastný kapitál 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243422538
Mobile phone(s) +421903565425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,923
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,410
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 504
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,423
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,157
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,128
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,580
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 445
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,135
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,419
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,377
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,591
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,129
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 89,129
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 60,697
C. Služby (účtová skupina 51) 8,325
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,328
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 600
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,058
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,879
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,107
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 289
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,168
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
  • IČO:35735660 DIČ: 2020251607 IČ DPH: SK2020251607
  • Sídlo: HOREST, Uránova 2, 82102, Bratislava
  • Dátum vzniku: 18 Decembra 1997
  • Štatutári:
    Osoba Funkcia Adresa Dátum
    Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava 18.12.1997
    Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava 10.02.2010
  • Spoločníci:
    Osoba Funkcia Podiel Adresa
    Jozef Šelc 4 979 € (75%) Belinského 11 Bratislava
    Tomáš Šelc 1 660 € (25%) Belinského 11 Bratislava
    • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
      16.02.2010Noví spoločníci:
      Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      Tomáš Šelc Belinského 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.02.2010
      05.04.2005Zrušeny spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
      10.11.2004Noví spoločníci:
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
      Ing. Jaroslav Adamát Poľnohospodárska 36 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
      09.11.2004Zrušeny spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Jozef Bacigal Palkovičova 16/c Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      07.01.2002Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Jozef Bacigal Palkovičova 16/c Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
      06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      18.10.1999Noví spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      17.10.1999Zrušeny spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      07.06.1999Nové predmety činnosti:
      zámočníctvo
      stolárstvo
      murárstvo
      obkladačské práce
      klampiarstvo
      vodoinštalatérstvo
      elektroinštalatérstvo
      sklenárstvo
      úprava zelene a sadovníctvo
      kúrenárske práce
      26.11.1998Noví spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      25.11.1998Zrušeny spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
      18.12.1997Nové obchodné meno:
      HOREST, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Uránova 2 Bratislava 821 02
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
      sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
      sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu a správy nehnuteľností
      poradenská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
      factoring a forfeiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
      reklamná a propagačná činnosť
      ubytovacie služby - penzión*
      Noví spoločníci:
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      Roman Cekovský Ľudovíta Fullu 28 Bratislava
      Monika Koštrnová Opletalova 62 Bratislava
      JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Jaroslav Adamát Kríkova 6 Bratislava
      JUDr. Fedor Lajda Budatínska 43 Bratislava
      Jozef Šelc Belinského 11 Bratislava