Vytvoriť faktúru

SANTE PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANTE PLUS
IČO 35735775
DIČ 2021385047
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANTE PLUS
Klokočova 736/30
98101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 125 496 €
Zisk 2 336 €
Aktíva 31 817 €
Vlastný kapitál 12 426 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0475211357, 0475211358, 0475424364, 0475422344
Mobile phone(s) 0917086060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,937
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,937
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,937
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,321
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,667
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,667
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,667
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,132
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,239
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 653
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 586
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,762
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,019
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,019
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,336
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,735
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 249
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 249
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,348
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,672
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,672
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,592
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 837
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,522
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 138
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 125,497
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 125,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 125,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,421
D. Služby (účtová skupina 51) 42,259
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,654
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,897
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,801
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,156
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 650
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,610
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,574
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,328
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,816
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -311
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,017
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 681
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735775 DIČ: 2021385047
 • Sídlo: SANTE PLUS, Klokočova 736/30, 98101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2005Nové obchodné meno:
   SANTE PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 06.09.2005
   17.10.2005Zrušené obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa